Genom investering av ny energieffektiv ledbelysning har vi minskat elförbrukningen samt fått en bättre inomhusmiljö för våra djur. Vi har även ökat inomhusmiljön ytterligare genom ny ventilation, som automatiskt anpassar sig efter rådande väderlek.


Bra för miljön, bra för våra djur och bra för vår personal!

Vi har fått ekonomiskt stöd till denna insatsen från Europeiska jordbruksfonden