Vi lägger stor vikt vid att våra åkermarker skall ha bästa möjliga avkastning med minsta möjliga miljöpåverkan. Ett steg i detta arbete är att se till att åkern har bra och fungerade dränering. Vi plöjer ner dräneringsslangen med en plog monterad bak på traktorn. Detta lägger vi i ett mönster över hela fältet, eller genom punktinsatser på blöta områden. Denna insats leder bort överskottsvatten vilket i sin tur leder till bättre förutsättning för grödorna, samt minskar körskador från maskinerna.

Vi har fått ekonomiskt stöd till denna insatsen från Europeiska jordbruksfonden